دکوراسیون فضاهای بـاز


فضای باز موجود در اماکن مسکونی و تجاری قسمتی از زندگی روزمره افراد و خانواده ها محسوب میشوند، و به همین دلیل تزئین و آراستگی آنها نقشی مهم در شادابی و روحیه افراد بازی میکند، همچنین این فضا‌ها مکانی مناسب جهت انعکاس سلیقه و روحیه دارندگان این سازه‌ها به شمار می‌آیند.


شرکت الیدیا با بکارگیری آخرین تکنولوژی‌ها موجود در صنعت و با ارائه طراحی و یا مشاوره در طراحیِ انواع المان‌های تزئینیِ فضاهای باز از قبیل حفاظ‌ها، پنل‌های فلزی، دیوارهای کاذب فلزی ، پارتیش‌ها، تابلوهای تزئینی، لایت باکس‌ها و غیره، در ایجاد یک فضای باز دلپذیر و زیبای مسکونی و یا تجاری مشتریان خود را در تمامی مراحل همراهی می‌کند.

برخـی نمونـه ها