دکوراسیون نمای سازه ها


نمای سازه‌ها و ساختمان‌ها بخش اصلی هویت یک سازه محسوب می‌شود. فلزات از گذشته بسیار دور در تزئین و آرایش نمای سازه‌ها بکاربرده می‌شدند و با پیشرفت تکنولوژی و قابلیت مهندسین ، استفاده از فلزات افزایش چشمگیری در طراحی نمای سازه‌ها پیدا کرده‌اند.


شرکت الیدیا توانایی طراحی و ساخت انواع المان‌های فلزی مورد استفاده در تزئین و آرایش نمای سازه‌ها مانند پنل‌های فلزی، جان پناه‌ها،حفاظ‌ها، کرکره‌ها و ... را دارا بوده، با به‌کارگیری آخرین تکنولوژی‌های موجود در صنعت، امکان شکل دادن به نمای سازه‌ها را ‌در سبک‌های مختلف و بر اساس سلایق مشتریان محیا می‌سازد.

برخـی نمونـه ها